201209041346745648JfNvbaqU201209041346745652eVWrPsA5

Välkommen

Revision Tord Olsson AB

Vi är ett revisions- och redovisningsföretag som biträder företag, föreningar och organisationer med många olika typer av tjänster.

Revision är vår specialitet. Vi erbjuder våra kunder ett mervärde genom att vår kunskap även nyttjas inom närliggande områden som till exempel skatter, redovisning, ekonomisk planering och kontroll. Vi är rådgivare i många frågor inom det ekonomiska området.

Vår målsättning är att för våra uppdragsgivare vara en självklar partner inom våra verksamhetsområden.

Skicka meddelande