Revision & rådgivning

Revisor VäxjöVi arbetar inom följande områden:

 • Revision
  Lagstadgad och annan efterfrågad revision.
 • Konsultation och ekonomisk rådgivning
  Ekonomistyrning och likviditetsplanering
 • Skattefrågor
  Svenska och internationella skattefrågor för bolag och privatpersoner.
 • Bolagsbildningar
  Rådgivning inför val av lämplig företagsform.
  Vi hjälper till med planering, start och drift.
 • Redovisning
  Löpande bokföring, bokslut, årsredovisning, skattedeklarationer m.m
 • Företagsöverlåtelser
  Biträde i processen, värdering och Due Diligence.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få ytterligare information, eller för att bestämma tid för möte!