Revision, din revisor i Växjö

Revision Tord Olsson AB

Vi bedriver revisions- och konsultverksamhet. Vi riktar oss främst till uppdragsgivare i närområdet. Våra uppdragsgivare är mindre och medelstora företag inom många olika branscher.

Stöd och rådgivning inom de områden som kräver vår speciella kompetens är naturliga delar i vårt arbete. Som revisorer erhåller vi en god kunskap om våra kunders verksamheter, system och målsättningar. Detta gör att vi på ett effektivt sätt kan ge stöd och lämna råd till våra kunder.